Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 10. mars

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt alvorlig, og denne ukens strømbrudd føyer seg inn i rekken av gjentagende problemer på anlegget med de store utfordringene det gir for personellet.

Sist oppdatert: 10. mars 2023 15:11

Zaporizjzja kjernekraftverk

Torsdag kl. 03:53 mistet Zaporizjzja kjernekraftverk den siste gjenstående hovedstrømlinjen på 750 kV, det resulterte i at anleggets sikkerhetssystemer koblet seg inn og anlegget gikk i automatisk nedstenging. Alle dieselgeneratorene ble aktivert. Kraftledningen ble reparert torsdag klokka 16 lokal tid og kraftverket fikk strømmen tilbake. Dieselaggregatene ble koblet fra.  

Kjernekraftverket har mistet all strømforsyning seks ganger siden invasjonen 24. februar 2022. I full drift har anlegget drivstoff til ti dagers drift ved dieselaggregater, og ved redusert drift har det tilstrekkelig drivstoff til 15 dager. Alle reaktorene er nå i nedstengning, hvilket innebærer at man har et mindre strømbehov. Drivstoffbeholdningen vil derfor kunne holde til 15 dager.

IAEAs team som er på Zaporizjzja kjernekraftverk, rapporterte også denne uken at de har hørt lyden av kraftig beskytning i nærheten.

Øvrige kjernekraftverk

Alle de øvrige ukrainske kjernekraftverkene har nå redusert sitt produksjonsnivå som følge av angrepet på kraftnettverket i Ukraina. Under rakettangrepet natt til torsdag ble en rakett observert nær Sør-Ukraina kjernekraftverk.

Kakhovka-reservoaret

Vannnivåene i Kakhovka-reservoaret har økt den siste uken til 14,21 meter. Økning i nivå skyldes manuelt utslipp av vann fra reservoarer oppstrøms. Energoatom har tidligere gitt følgende grenseverdier for vannstanden; 16 m er normal vannstand, 12,8 m kategoriseres som nødsituasjon og 12 m kategoriseres som kritisk lavt.

DSAs vurdering

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt alvorlig, og denne ukens strømbrudd føyer seg inn i rekken av gjentagende problemer på anlegget med de store utfordringene det gir for personellet. Det kan heller ikke utelukkes at andre kjernekraftanlegg kan bli direkte påvirket av krigshandlinger, i tillegg til de utfordringene de allerede har rundt vedlikehold og reservedeler og det skjøre kraftnettverket i Ukraina nå.

DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder god kontakt med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA.