Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 10. februar

Ved Zaporizjzja-anlegget er det stadig forverring av situasjonen for det ukrainske driftspersonellet.  Ukrainske Energoatom meldte mandag om at personell fra det russiske kjernekraftverket Kalinin ankom Zaporizjzja kjernekraftverk.

Sist oppdatert: 10. februar 2023 16:53

De ukrainske instruktørene ved anlegget nektet å delta i opplæring av det nye russiske personellet, og ble som en følge av det utestengt fra anlegget. 
Russiske Rosenergoatom sier at ukrainske ansatte som nekter å signere nye arbeidskontrakter med Rosenergoatom vil bli nektet adgang til anlegget. 

IAEA meldte om fortsatt bekymring for det ukrainske driftspersonellet ved Zaporizjzja kjernekraftverk på grunn av stress og press, særlig siden antall ansatte fortsetter å synke. IAEAs eksperter på anlegget skal ha fått opplyst at det er tilstrekkelig med personell for å ivareta sikker drift tross alle utfordringer. 

IAEAs direktør Grossi ankom Moskva i går for å fortsette arbeidet med å opprette en beskyttelsessone rundt Zaporizjzja kjernekraftverk. 

DSAs vurdering 

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er bekymringsfull. Viktigheten av å etablere en beskyttelsessone for atomsikkerhet blir stadig bekreftet da det er pågående kamper ved frontlinjen. Bemanningsutfordringer ved Zaporizjzja kjernekraftverk medfører en forhøyet risiko for at anlegget ikke ivaretar atomsikkerhet på en tilstrekkelig måte. Den totale belastning på personellet over tid påvirker sikkerhet og drift i ytterligere negativ retning.  

DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder god kontakt med ukrainske atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA.