Gå rett til innhold

Statusoppdatering om kjernekraftverkene i Ukraina 9. desember

Situasjonen i Ukraina er fortsatt alvorlig. DSA overvåker situasjonen nøye og opprettholder god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA.

Sist oppdatert: 09. desember 2022 14:24

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk

Fire av reaktorene er i kald nedstenging. De to resterende er i varm nedstenging som gjør det mulig å levere damp til anlegget og varme til Enerhodar.

De russiske okkupasjonsstyrkene ved Zaporizjzja kjernekraftverk skal over tid ha etablert et våpenarsenal i direkte tilknytning til reaktor 6 og det brukte atombrenselanlegget. De skal ha til hensikt å benytte anlegget som “skjold” ved avfyring av raketter. Dette er ifølge den ukrainske operatøren Energoatom en provokasjon og en krenkelse av betingelsene for atom- og strålingssikkerheten. De oppfordrer til å opprette en sikkerhetssone i og rundt Zaporizjzja kjernekraftverk for demilitarisering og avokkupasjon.

Situasjonen ved andre kjernekraftverk i Ukraina

Det er ikke meldt om statusendring ved kjernekraftverkene Khmelnytskyy, Sør-Ukraina eller Rivne siden forrige melding.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA gjennomfører nå, på forespørsel fra ukrainske myndigheter, oppdrag ved kjernekraftverkene for å gi assistanse og støtte innen kjernefysisk sikkerhet. Ved Sør-Ukraina kjernekraftverk melder IAEA at ansatte drifter anlegget med høy profesjonalitet og i samsvar med design og driftslisens. Dette til tross for utfordrende forhold grunnet den væpnede konflikten i Ukraina.

DSAs vurdering

Etter forrige rapportering har det vært færre hendelser i og rundt kjernekraftverkene i Ukraina. El-infrastruktur i Ukraina fortsetter å være hovedmål for russisk beskytning. Dette bidrar til fortsatt sårbarhet relatert til drift og sikkerhet ved landets kjernekraftverk. Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt svært bekymringsfull, ettersom det ligger i frontlinjen av krigen og personellet stadig utsettes for utilbørlig press fra russisk side.