Statusoppdatering om forholdene i Ukraina 18. mars

DSA følger fortsatt situasjonen nøye.

Sist oppdatert: 18. mars 2022 14:51

I dag, fredag 18. mars, ble det avholdt et møte i Kriseutvalget for atomberedskap der medlemmene orienterte hverandre og vurderte beredskapsnivået. Dagens beredskapsnivå 2 (av 3) ble bestemt videreført.

Russiske styrker har fortsatt kontroll på Tsjernobyl- og Zaporizjzja-anleggene.

Zaporizjzja kjernekraftverk

Anlegget har mistet strømforsyning fra en tredje kraftledning. Det er én funksjonell kraftledning tilgjengelig i tillegg til én i reserve. Anlegget har dieselgeneratorer for nødstrøm som står klare til bruk ved behov. Anleggets to operative reaktorer har redusert leveranse til strømnettet for å kompensere for redusert strømtilførsel inn til anlegget. Det er per nå ikke vist hva som er årsak til bruddet.

Det opplyses at en rotasjon av personellet ved Zaporizjzja-anlegget har startet.

Personell fra ROSATOM, den russiske atommyndigheten, er til stede på anlegget. Deres formål og plan er fortsatt uklar.

Tsjernobyl-anlegget

Det har ikke kommet informasjon om endring av situasjonen for personell ved Tsjernobyl anlegget.  Både det internasjonale atomenergibyrået IAEA, og ukrainske myndigheter er uttrykker bekymring for deres tilstand.

IAEA får fortsatt ikke overvåkingsdata om det nukleære materialet på anlegget (safeguards).

Forsøksreaktoren NSI «Neutron Source» i Kharkiv

Kamphandlinger i forrige uke har resultert i skade på kraftlinjene, som har ført til at man har avsluttet strømtilførselen til reaktoren. Instituttet har en liten forsøksreaktor hvor de utfører nukleær forskning og produserer radioaktive legemidler. Uhell på dette instituttet kan gi lokale strålingskonsekvenser, men utgjør ingen fare for Norge.

Øvrige kjernekraftverk

Ukrainas strålevernsmyndigheter opplyser at 8 av 15 reaktorer fortsatt er operative og driftes. Strålingsnivåene er normale.