Sol og kraftig lys egner seg ikke til å bekjempe koronavirus på mennesker

Det har versert ubegrunnede råd om å bestråle mennesker med solstråling, kunstig UV-stråling eller kraftig lys for å ta knekken på koronavirus på mennesker. DSA advarer mot en slik ubegrunnet metode. 

Sist oppdatert: 24. april 2020 1324

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gått ut med lignende advarsler.
 
UVB-stråling fra sola kan ødelegge koronavirus, men en eventuell desinfeksjonseffekt vil først kunne skje etter mange timer med direkte solstråling på sommeren i Norge. Om noen utsetter huden for slike høye doser UV-stråling med tanke på å bekjempe virus, vil de bli kraftig solbrent. Effekten vil være lav eller fraværende der ikke solstrålene treffer direkte.
 
Kunstig, kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) kan brukes til å desinfisere overflater og luft. Stråling som treffer bakterier og virus og andre mikroorganismer, kan drepe eller inaktivere dem. UVC-systemer er godt egnet som et supplement til andre desinfeksjons-metoder, f.eks. i operasjonsrom og laboratorier. Samtidig vil uforsvarlig bruk av denne strålingen forårsake akutte skader på hud og øyne i løpet av kort tid, og ingen personer må utsettes for strålingen uten beskyttelse.

  • UVC er ultrafiolett stråling med bølgelengder fra 100 til 280 nm (nanometer, milliard-dels meter). UVC-stråling er energirik og svært effektiv til å drepe eller inaktivere bakterier, virus og andre mikroorganismer.
  • Andre typer UV-stråling er UVA (315-400 nm) og UVB (280-315 nm). UVC-stråling fra sola når ikke ned til jordoverflaten, men vi får UVC fra spesielle UV-lamper og fra sveisebuer.