Skal hindre smugling av radioaktivt materiale i Ukraina

Norge overleverte nylig utstyr til Ukraina som skal hindre smugling av radioaktivt materiale. Norske myndigheter har et omfattende samarbeid med ukrainske grensekontrollmyndigheter på dette feltet. 

Sist oppdatert: 22. januar 2020 1237

Overleveringen av utstyret fra Norge skjedde i byen Lysychansk sørøst i Ukraina forrige uke. Det dreier seg om ulike mobile måleapparater som skal avsløre radioaktive stoffer og utstyr for å håndtere situasjoner hvor det gjøres funn av radioaktivt materiale. Trening og opplæring inngår også som en del av samarbeidet.
  
Samarbeidsprosjektet skal gjøre ukrainske grensekontrollmyndigheter bedre i stand til å hindre smugling av nukleært og annet radioaktivt materiale i et område hvor det er store mengder radioaktive kilder som ikke er under myndighetenes kontroll. 
 
-Det er viktig for oss å bistå ukrainske myndigheter i arbeidet med å hindre smugling av radioaktivt materiale. Over flere år har det blitt bygget opp et omfattende samarbeid mellom Norge og Ukraina for økt atomsikkerhet, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i DSA.
 
Prosjektet er finansiert gjennom regjeringens atomhandlingsplan og har et budsjett på 5 millioner kroner, Nordisk Sikkerhet er prosjektleder fra norsk side. Den norske ambassaden og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet var til stede da utstyret ble overlevert.