Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk 26. august

25. august var det brann i et ukrainsk kullkraftverk i nærheten av Zaporizjzja kjernekraftverk. Dette førte til at kjernekraftverket midlertidig mistet ekstern strømforsyning. Sikkerhetssystemene på Zaporizjzja kjernekraftverk slo derfor inn og de operative reaktorene ble stengt ned og koblet av det ukrainske strømnettet.

Sist oppdatert: 26. august 2022 10:34

Kjernekraftverket er nå koblet til en 330 kilovolt strømforsyning fra kullkraftverket i nærheten. Dersom kraftverket mister all ekstern kraftforsyning så vil det fortsatt ha dieselgeneratorer tilgjengelig som reservestrømløsning. Sikkerhetssystemene fungerte som de skulle ifølge den ukrainske operatøren Energoatom og reservestrømløsninger var operative.

25. august ble det igjen meldt om beskytning som kan ha skadet infrastruktur ytterligere, ifølge atomsikkerhetsmyndigheten SNRIU.

Energoatom jobber med å reparere den eksterne strømforsyningen på 750 kilovolt for å kunne koble reaktor 5 og 6 tilbake på det ukrainske strømnettet.

Ukrainske myndigheter har tidligere informert om flere granatangrep den siste uken:

  • 20 og 21. august: skadet infrastruktur på kraftverket, inkludert laboratorie- og kjemisk virksomhet. 
  • 22. august: skader på kraftforsyningen, men denne ble reetablert samme dag.
  • 23. august: syv granatnedslag mellom kjernekraftverket og byen Enerhodar. Dette førte til gressbrann som siden ble slukket.

EU-kommisjonen informerte om at det har vært en hendelse 24. august hvor området til kullkraftverket, som ligger i tilknytning til Zaporizjzja kjernekraftverk, har vært beskutt med bombekaster.

Forhandlingene mellom IAEA, ukrainske myndigheter og russiske myndigheter om mulig IAEA-besøk ved Zaporizjzja kjernekraftverk fortsetter. IAEA fortsetter å overvåke driftsstatusen til reaktorene, samt atomsikkerhets- og sikkerhetssituasjonen.

Av Ukrainas totalt 15 reaktorer er nå 8 i drift. Null ved Zaporizjzja kjernekraftverk, tre ved Rivne kjernekraftverk, tre ved Sør-Ukraina kjernekraftverk og to ved Khmelnytskyi kjernekraftverk.

DSAs vurdering

Uplanlagt nedstenging av reaktorer og frakobling fra strømnettet er alltid uheldig og øker risiko for ulykker med reaktorene. Reaktorene er avhengige av strøm for å drive kjølingen på reaktor 5 og 6 også i dager og uker etter en plutselig nedstenging. Zaporizjzja kjernekraftverk skal ha reservestrøm med dieselaggregater som kan vare i mange dager.

Hendelsen 25. august føyer seg inn i rekken av hendelser på og problemer med infrastruktur på Zaporizjzja kjernekraftverk den siste tiden. Det er vanskelig å få verifisert informasjon om hva som foregår på grunn av krigen. Det psykososiale presset på ukrainske personellet forblir også en utfordring for sikkerheten ved kjernekraftverket. I tillegg er det utfordrende at de ukrainske atomsikkerhetsmyndighetene ikke har tilgang til atomanlegget.

Videre arbeid ved DSA

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA. DSA følger nå spesielt med på informasjon om strømforsyningen til Zaporizjzja kjernekraftverk.