Gå rett til innhold

Situasjonen ved kjernekraftverk i Ukraina 25. november

Onsdag 23. november gjennomførte Russland et massivt rakettangrep, som blant annet rammet ukrainsk strømforsyning og -nett. Omfanget av strømbruddet medførte at alle kjernekraftverkene mistet tilgang på ekstern strømforsyning.

Sist oppdatert: 25. november 2022 15:14

Ustabil strømforsyning har vært pågående, særlig ved Zaporizjzja kjernekraftverk, siden konflikten oppsto, men ukens hendelse var første gang alle kjernekraftverkene hadde tap av ekstern strøm samtidig. Dieselgeneratorer ble koblet inn for nødstrøm på alle anleggene.

Khmelnitsky kjernekraftverk startet torsdag 24. november opp en reaktor og koblet denne til strømnettet. Khmelnitsky kjernekraftverk, Rivne, og Sør-Ukraina er nå alle i oppstartsprosess og reaktorene vil bli koblet til det nasjonale strømnettet fortløpende.

Situasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk

Energoatom melder at Zaporizjzja kjernekraftverk har fått reetablert strømforsyning med hovedledningen på 750 kV og reserveledning på 330 kV. Alle dieselgeneratorer er nå slått av og etterforsyning av diesel er gjennomført. Fire av reaktorenhetene forblir i kald nedstenging og de to resterende er satt tilbake i varm nedstengning slik at de kan produsere damp til anlegget og varme til den nærliggende byen Enerhodar hvor mange av arbeiderne ved kjernekraftverket er bosatt.

Ved bortfall av strøm vil dieselgeneratorer dekke strømbehov i en begrenset periode, for Zaporizjzja kjernekraftverk er det estimert til 10 dager. Det internasjonale atomenergibyråets, IAEA, ekspertteam på stedet meldte i går at det er ankommet nye forsyninger til anlegget, med blant annet varmeovner og diesel. Reaktorer trenger strøm til kjøling og andre viktige sikkerhetsfunksjoner også når de er nedstengt og ikke lenger produserer strøm.

Energoatom og IAEA meldte i helgen om beskytning med et dusin eksplosjoner i området rundt kjernekraftverket. IAEAs representanter ved anlegget rapporterte om flere skader. Det ble ikke meldt om skader på kritisk infrastruktur eller systemer for atomsikkerheten. Observerte skader var blant annet skader på kondensatlagringstanker som forårsaket lekkasje av ikke-radioaktiv væske, flere skader på hovedveien langs anleggets reaktorer og skader på en trykklufts rørledning. Reparasjonsarbeid etter helgens beskytninger fortsetter på stedet.

DSAs vurdering

Situasjonen i Ukraina der alle kjernekraftverk mistet strømforsyningen samtidig, er spesielt bekymringsfull. De gjentatte angrepene på infrastruktur og særlig på Zaporizjzja anlegget understreker den skjøre atomsikkerhetssituasjonen. Personellet på Zaporizjzja er fortsatt under utilbørlig press av russiske tilstedeværende. Alle kjernekraftverkene er under press pga krigen. Situasjonen er alvorlig med konstant forhøyet risiko for atomhendelser.

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA.

Samarbeid og bistand til Ukraina

22. november ble de første strømaggregatene til grensekontrollmyndigheten (SBGS) sendt fra Norge. Leveransen er en del av et større bilateralt prosjekt DSA har med dem over atomhandlingsplanen for å bidra til økt kontroll med nukleært og annet radioaktivt materiale, samt hindre smugling.

DSA inngikk denne uken en avtale med IAEA hvor norske midler vil bli brukt til innkjøp av måleutstyr som er prioritert fra ukrainsk side. Utstyret vil gå til operatøren Energoatom.

DSA samarbeider med den ukrainske strålevernsmyndigheten SNRIU om å kartlegge skade og forurensningssituasjonen forårsaket av krigen og utvikle relevante prosedyrer og dokumenter for å gjenopprette kontroll over atom- og strålingsanlegg. Dette gjelder både pågående arbeid på Tsjernobyl-anlegget, og planer for Zaporizjzja kjernekraftverk når Ukraina igjen kan overta kontrollen der.