Samarbeid med den ukrainske stråleverns- og atomsikkerhetsmyndigheten

DSA samarbeider med sin ukrainske søsterorganisasjon om blant annet strålingsovervåking i eksklusjonssonen rundt Tsjornobyl-kraftverket, som har vært okkupert av russiske styrker.

Sist oppdatert: 14. desember 2022 15:40

DSA har nylig holdt en workshop med representanter fra Ukrainas stråleverns- og atomsikkerhetsmyndigheter (SNRIU) og eksperter fra det ukrainske statlige senteret for atom- og strålesikkerhet.

Et viktig tema i workshopen var et prosjekt som går ut på å undersøke radioaktiv forurensning i og rundt Tsjornobyls eksklusjonssone. Undersøkelsene blir blant annet gjort for å identifisere strålerisiko og for å informere publikum om mulig fare. Resultatene fra prosjektet kan brukes til å møte utfordringer når det gjelder krigshandlinger rundt atomanlegg som Tsjornobyl, og hvordan man kan gjøre undersøkelser av stråling i andre områder etter hvert som de blir frigjort fra russisk okkupasjon. 

Det pågår også mange andre prosjekter mellom DSA og SNRIU for å bidra til å styrke reguleringssystemet for stråling og atomsikkerhet i Ukraina. Prosjektene inkluderer å bringe det ukrainske regelverket for atomsikkerhet i tråd med beste praksis i EU og internasjonalt, fornye klassifiseringen av radioaktivt avfall i Ukraina, oppdatere overvåkingskrav for atominstallasjoner, krav om håndtering av strålekilder, og å forbedre regelverket for strålevern i forbindelse med medisinsk bruk av stråling.

Personer rundt et møtebord.
DSA har nylig holdt en workshop med ukrainske myndigheer om blant annet strålingsovervåking i eksklusjonssonen rundt Tsjornobyl-kraftverket, som har vært okkupert av russiske styrker. Foto: DSA
En gruppe med personer.
På workshopen var det deltakere fra Ukrainas strålevern- og atomsikkerhetsmyndighet (SNRIU), det ukrainske statlige senteret for atom- og strålesikkerhet og DSA. Foto: DSA.