Safeguardsinspeksjon 2022

I perioden 13-21. juni 2022 gjennomførte DSA sammen med det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) en årlig inspeksjon med safeguards (sikkerhetskontroll).

Sist oppdatert: 22. juni 2022 14:45

Inspeksjonen ble gjennomført ved de norske atomanleggene hos Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller og hos to virksomheter som arbeider med industriell radiografi, Vitec AS og Axess AS.

Safeguards innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og thorium). Kontrollen skal forhindre at det nukleære materialet kommer på avveier, og at det ikke pågår skjulte aktiviteter med tanke på å lage atomvåpen. 

To personer på et reaktorlokk.
DSA-ansatte deltok på safeguandsinspeksjonen. Foto: IFE.

Inspeksjonen innebærer blant annet kontroll av bestrålt og ubestrålt nukleært materiale ved forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller med tilhørende lagre og laboratorier. I tillegg ble det i år også gjennomført kontroll med andre brukere av nukleært materiale i Norge. Denne kontrollen ble ført med to virksomheter innen industriell radiografi, Vitec AS og Axess AS, der utarmet uran brukes som skjerming for radioaktive kilder.

Det gjennomføres flere safeguardsinspeksjoner i løpet av et år, både anmeldte og uanmeldte inspeksjoner. Inspeksjonene IAEA foretar i Norge er tilsvarende som gjennomføres i mange andre land.

Inspeksjonen ved de ulike anleggene og virksomhetene ble gjennomført som planlagt. IAEA og DSAs inspektører var tilfreds med gjennomføringen. Inspeksjonen bekreftet at Norge er i overenstemmelse med de internasjonale forpliktelser når det gjelder ikke-spredning av nukleært materiale.