Gå rett til innhold

Russiske påstander om forfalskning av stråledata i Ukraina stemmer ikke

Statlige russiske medier påstår tirsdag at norske strålevernseksperter er involvert i forfalskning av data om radioaktiv forurensning i området rundt Tsjernobyl. Dette stemmer ikke.

Sist oppdatert: 14. februar 2023 20:42

– Vi er kjent med påstandene som verserer og stiller oss undrende til dem, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

DSA jobber med Ukraina for å bistå arbeidet med atomsikkerhet og atomberedskap. Dette arbeidet er en del av Utenriksdepartementets atomhandlingsplan.

– Det har vært viktig å støtte ukrainske kjernekraftverk med teknisk utstyr for å sørge for sikker drift. I Tsjernobyl-området har Norge bidratt med å erstatte stjålet og ødelagt utstyr etter at en del utstyr ble ødelagt under den russiske okkupasjonen, sier Strand.

Her hjelper også DSA ukrainske myndigheter med utvikling av regelverk for å gjeninnføre kontroll over området.

DSA har videre jobbet med grensekontrollmyndigheter og nødetater, som har hatt behov for utstyr for å kunne avdekke potensielle radioaktive kilder på avveier.

– Norske strålevernsmyndigheter har et godt samarbeid med vår søsterorganisasjon i Ukraina, SNRIU, sier Strand.

Samarbeidet med Ukraina kom på plass tidlig på nittitallet, og ble intensivert etter den russiske annekteringen av Krim i 2014. Etter at krigen startet i februar 2022 har støtten til Ukraina økt.