Gå rett til innhold

Reviderte retningslinjer for årsrapportering

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har revidert retningslinjene for årsrapportering for virksomheter som har tillatelse etter forurensingsloven.

Sist oppdatert: 18. januar 2024 10:46

Revisjonen inneholder presiseringer av hva ulike virksomheter som har tillatelse fra DSA skal rapportere på og skal benyttes ved rapportering for 2023 og videre.

Virksomheter som har tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer og/eller håndtering av radioaktivt avfall skal sende en årlig rapport til DSA. Rapporten skal omhandle utslipp og radioaktivt avfall i henhold til krav i tillatelse og regelverk.  

I de reviderte retningslinjene er det spesifisert hvilke punkter ulike virksomheter skal rapportere på. I de reviderte retningslinjene ber DSA nå om at det årsrapporten skal inkludere en kort beskrivelse av virksomheten, samt vise trender over radioaktive utslipp og radioaktivt avfall. Det skal også rapporteres på eventuelle spesifikke krav i tillatelsen som for eksempel miljøovervåkning, og gis mer informasjon om radioaktivt avfall. De nye retningslinjene gir også veiledning på hvordan virksomheter skal rapportere på utslipp av radioaktive stoffer.

- Virksomhetenes årlige rapportering til DSA er viktig for at vi skal kunne kontrollere radioaktive utslipp og radioaktiv forurensing. Årsrapportene bidrar til at vi kan føre statistikk over årlige utslipp, vurdere trender og kontrollere at virksomhetene driver i tråd med regelverket, sier avdelingsdirektør i avdeling strålevern og miljøforvaltning Kristin Elise Frogg. Dersom det er behov for ytterligere avklaringer, er virksomhetene velkommen til å ta kontakt for veiledning sier Frogg.

Retningslinjene skal benyttes ved årsrapportering for året 2023 og videre fremover.