Gå rett til innhold

Raset ved Norske Skog Saugbrugs i Halden og radioaktive kilder

Tre mindre radioaktive kontrollkilder befinner seg i bygningene som ble skadet som følge av raset.

Sist oppdatert: 27. april 2023 15:55

27. april gikk det et ras på området til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Raset traff en av fabrikkbygningene på området, og tre mindre radioaktive kontrollkilder befinner seg i bygningene som ble skadet som følge av raset. Dette er kilder som brukes i måleutstyr. Området er avsperret grunnet rasfare. Strålekildene utgjør ingen fare for omgivelsene utenfor avsperringen. DSA har veiledet Norske Skog om hvordan kildene skal håndteres.

Raset berørte ikke Institutt for energiteknikks (IFEs) anlegg som ligger i det samme området. DSA har bedt IFE om å gjennomføre en oppdatert risikovurdering for IFEs reaktoranlegg i Halden, ettersom reaktorhallen og lager for brukt brensel er en del av det samme fjellpartiet. Statsforvalteren i Oslo og Viken er i dialog med kommune og nødetater og har informert DSA om status.