Gå rett til innhold

Radioaktivt cesium fra skogbrannene i Tsjernobyl kan ha nådd Norge

DSA sine målestasjoner for radioaktivitet i luft på Svanhovd og Viksjøfjell i Finnmark, har målt mikroskopiske mengder radioaktivt cesium for uken 12. – 19. april. 

Sist oppdatert: 24. april 2020 13:21

De mikroskopiske mengdene utgjør ingen fare for mennesker eller miljø.

Det er ikke registrert radioaktivt cesium på andre stasjoner i landet. 

DSA sin spredningsprognose for radioaktivitet i luft i perioden 6. – 16. april, viser at partikler fra Tsjernobyl-området kan ha nådd Finnmark, se illustrasjon under. Det samme viser spredningsprognoser fra Meteorologisk institutt. Dette styrker vår teori om at det er radioaktivt cesium fra skogbrannene rundt Tsjernobyl vi ser på målestasjonene.

DSA fortsetter overvåkingen og vil publisere måleresultater fortløpende dersom flere stasjoner måler radioaktive partikler i tiden framover.