Gå rett til innhold

Planlagte endringer i regelverket for transport av radioaktivt materiale

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ønsker å informere om planlagte endringer i grenseverdier som er sentrale for transport av farlig gods i klasse 7, radioaktivt materiale. Endringene vil ha betydning for bruk og utforming av emballasje og kollikonstruksjoner til transport av radioaktivt materiale.

Sist oppdatert: 24. mai 2023 09:49

Regelverket for transport av farlig gods i klasse 7, radioaktivt materiale, baserer seg på retningslinjer utgitt av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). En ny utgave av IAEAs retningslinjer er nå under utarbeidelse, og den nye utgaven forventes klar i 2026. Deretter vil det kunne ta enda et par år før retningslinjene blir innført i de internasjonale regelverkene for transport av farlig gods, som også er del av norske forskrifter.

En av de større endringene som planlegges i den nye utgaven av IAEAs retningslinjer, er en fullstendig oppdatering av grenseverdiene A1 og A2. Disse grenseverdiene brukes til å uttrykke aktivitetsgrenser for ulike typer kolli, og de brukes i ytelseskriterier for design av ulike kollikonstruksjoner. En endring av A1- og A2-verdiene vil dermed kunne ha stor betydning for hva slags type kolli som må benyttes for forsendelser av radioaktivt materiale. Vi i DSA går derfor tidlig ut med informasjon om disse endringene til norske virksomheter.

Detaljert informasjon om de planlagte endringene:

De foreslåtte nye grenseverdiene er utarbeidet av en internasjonal arbeidsgruppe som ble nedsatt av IAEA i 2013.