Overleverte utstyr som skal hindre smugling av radioaktivt materiale

Norge overleverte denne uken måleutstyr til opplæringssenteret for grensekontrollmyndighetene i Ukraina. Utstyret skal brukes til å avdekke radioaktivt materiale ved grensekontroller.

Sist oppdatert: 11. desember 2020 11:26

Den offisielle overleveringen av måleutstyr fant sted 10. desember. Norges ambassadør til Ukraina Erik Svedahl (nr. 2 fra venstre) deltok på arrangementet. Foto: National Academy of SBGS Ukraine.

Overleveringen ble gjort under en seremoni ved det nasjonale akademiet for grensekontrollmyndighetene, State Border Guard Service (SBGS) i byen Khmelnytskyj i det vestlige Ukraina. Det dreier seg om ulike måleapparater som skal avsløre forekomst av radioaktive stoffer, og utstyr for å håndtere situasjoner hvor det gjøres funn av radioaktivt materiale.

Det nasjonale akademiet for SBGS er en statlig utdannelsesinstitusjon for grensevakter, og målet med samarbeidsprosjektet er å styrke opplæringen av personell og studenter ved akademiet.

– Dette er et viktig steg i å bistå ukrainske grensekontrollmyndigheter med å hindre smugling av nukleært materiale. Vi har levert måleutstyr til flere ukrainske grenseavdelinger tidligere, men dette er første gang opplæringssenteret i landet får utstyr av oss, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i DSA.

Prosjektet har fått midler gjennom atomhandlingsplanen, og er en fortsettelse av et pågående samarbeid mellom norske myndigheter og ukrainske grensekontrollmyndigheter.

Prosjektleder på norsk side er Nordisk Sikkerhet. Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige (SSM) har delfinansiert prosjektet, sammen med DSA. Den norske og svenske ambassadøren til Ukraina samt en representant fra DSA var til stede under overleveringen.

SBGS_bilde 14.jpg
Måleutstyret skal brukes til opplæring av personell og studenter ved akademiet. Foto: National Academy of SBGS Ukraine.