Gå rett til innhold

Over 90 prosent vil følge myndighetenes råd ved en atomulykke

Et klart flertall av befolkningen vil ubetinget følge myndighetenes råd hvis det skjer en atomulykke. Rådene ved en atomulykke kan omfatte innendørsopphold, kostholdsråd og anbefaling om å ta jodtabletter.

Sist oppdatert: 07. september 2023 09:25

Det viser Nasjonalt strålevernbarometer, en befolkningsundersøkelse gjennomført på vegne av  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

– Det er positivt at så mange sier at de vil følge myndighetenes råd ved en atomulykke. Vi er opptatt av å kommunisere klart og tydelig og nå ut til befolkningen, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Flertallet vil følge råd

Respondentene ble spurt om de ville fulgt rådene fra myndighetene for å beskytte seg mot stråling dersom det skjer en atomulykke. Tiltakene som ble trukket frem var råd om innendørsopphold i inntil to døgn, myndighetenes kostholdsråd og anbefaling om jodtabletter til seg selv og eventuelle barn.

96 prosent av de spurte oppgir at de «ubetinget» eller «antakelig» vil følge råd om å oppholde seg innendørs i inntil to døgn, og like mange vil følge anbefaling om å gi barna jodtabletter. 94 prosent vil  «ubetinget» eller «antakelig» følge råd om å ta jodtabletter selv, mens 92 prosent vil følge myndighetenes kostholdsråd. Andelen som ubetinget vil følge råd om å gi jodtabletter til barna har økt fra 77 prosent i 2020 til 84 prosent i 2023.

Jodtabletter vil ikke bli aktuelt ved hendelser i Ukraina

Et eventuelt utslipp av radioaktive stoffer i Ukraina, vil ikke føre til akutt fare for folk i Norge. Avstanden er så stor at utslippet vil fortynnes kraftig før det eventuelt kommer hit. Dersom vinden blåser mot Norge, kan norske næringsmidler bli forurenset, og det kan bli nødvendig med konsekvensreduserende tiltak innenfor matproduksjon og utmarksbruk. Det vil ikke bli aktuelt å anbefale jodtabletter eller gi råd om innendørsopphold dersom det skjer en atomhendelse i Ukraina.