Gå rett til innhold

Øvelse på håndtering av atomulykke

3. og 4. mai har Kriseutvalget for atomberedskap (KU) med DSA som sekretariat øvd på en større atomulykke langs norskekysten.

Sist oppdatert: 04. mai 2023 12:35

Målet med øvelsen, som har fått navnet Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North), har vært å øve KUs evne til å fatte beslutninger under tidspress og med begrenset informasjon tilgjengelig.

Arctic REIHN er den største atomberedskapsøvelsen som er gjennomført i Norge.

Det overordnede scenarioet for øvelsen er en atomdrevet isbryter med turister som går langs norskekysten får problemer utenfor Bodø. En eksplosjon forårsaker en brann om bord.

Samarbeidet og kommunikasjonen mellom KU og andre relevante deler av atomberedskapsorganisasjonen har blitt testet.

Hvem har øvd:

  • Hovedredningssentralen og deres redningsledelse
  • Kriseutvalget for atomberedskap (KU) understøttet av DSA som sekretariat og med aktivitet hos de ulike KU-medlemmene, KUs rådgivere og nordiske strålevernmyndigheter
  • Statsforvalteren i Nordland og Fylkesberedskapsrådet (rep. fra kommunalt nivå, sykehus osv.)
  • Departementene og statsministerens kontor

Arctic REIHN er delt i flere deler, og 8.–12. mai vil øvelsen fortsette, og det blir en fullskala øvelse i Bodø og omegn. Der deltar virksomheter som Hovedredningssentralen, DSA, politi, brannvesen, sykehus, sivilforsvar, kommune osv., samt internasjonale operative team til brann- og redningsarbeid og måle- og kartleggingsarbeid.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som har planlagt og samarbeider om øvelsen som er finansiert av EU.

Mennesker rundt et bord. Skjermer på veggene.
Kriseutvalget ble satt under hardt press under øvelsen, og måtte ta beslutninger under tidspress og med begrenset informasjon tilgjengelig. Her fra et av møtene som ble avholdt i DSAs lokaler.
Rom med stort bord omkranset av mennesker. Videoskjerm som dekker hele veggen.
Mange oppgaver måtte løses - her fra situasjonsrommet ved DSA.

Informasjon om øvelsen på DSBs nettside.