Oppdatert veileder om nukleærmedisin

Ny versjon av veileder 10 om nukleærmedisin er revidert, blant annet på grunn av revidert strålevernforskrift av 16. desember 2016. 

Sist oppdatert: 26. august 2020 10:15

Publisert 30.06.2020

Veilederen er omstrukturert, og det er lagt inn hyperlenker til alle åpne referanser. Anbefalinger ved bl. a. planlegging av bygningsmessig skjerming, nukleærmedisinsk behandling og kvalitetskontroll av utstyr, er også blitt tydeligere.
 
Veilederen er spesielt rettet mot virksomheter som skal anskaffe og administrere radioaktivt legemiddel eller stoff i forbindelse med medisinsk og veterinærmedisinsk diagnostikk og behandling, som krever godkjenning etter § 9 bokstav e i strålevernforskriften.