Oppdatering om situasjonen i Ukraina 11. november

Ifølge IAEA er den kjernefysiske sikkerhetssituasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt sårbar, men anlegget har den siste uken fått strømmen den trenger for reaktorkjøling og andre viktige sikkerhetsfunksjoner uten avbrudd fra det nasjonale nettet.

Sist oppdatert: 11. november 2022 18:01

Det er samtidig flere uavhengige rapporter som belyser den generelle sårbarheten til anleggets tilstand og relaterte infrastruktur. Det vises spesielt til skadekontroll gjennomført etter mineeksplosjoner utløst av dyr, skade på koplingsutstyr, kabelsystem og rørledninger som har blitt påført mye skade over tid.   

Andre kjernekraftverk 

Den siste tids målrettede angrep mot strømproduksjon spesielt, har skapt spekulasjoner og gjensidige anklager om sprengning av Kakhovka-demningen. Et brudd på demningen vil kunne få konsekvenser for Zaporizjzja anlegget om vannstanden synker så mye at det mister muligheten til å kjøle anlegget. 

Kakhovka-demningen som blir holdt av russiske styrker, skal ifølge Reuters ha blitt skadet av ukrainsk rakettangrep søndag 6. november. Det er ikke verifisert hvem som skal ha skutt missiler mot demningen, men ett nedskutt missil skal ha truffet en av portene til demningen. Uvisst skadeomfang.  

Øvrige kjernekraftverk skal ikke være rammet av krigshandlinger.  

 DSAs vurdering 

 Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt i en alvorlig situasjon, men det er ikke meldt om statusendring på anlegget denne uken. De gjentatte problemene med strømforsyning, militær aktivitet rundt anlegget, spekulasjon rundt mulig sprengning av Kakhovka-demningen og driftspersonell under stadig høyere press understøtter alvoret. 

De mange angrepene på sivil infrastruktur og strømproduksjon spesielt, øker bekymringen for at det kan komme angrep på de andre kjernekraftverkene. 

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA.