Gå rett til innhold

Økt militær aktivitet rundt Zaporizjzja kjernekraftverk

De siste ukene har det vært økt militær aktivitet rundt Zaporizjzja kjernekraftverk. Det har også vært flere angrep mot energi-infrastrukturen i Ukraina. DSA og IAEA er bekymret over utviklingen.

Sist oppdatert: 22. april 2024 15:43

Ukrainske atommyndigheter og IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået) meldte om dronenedslag inne på området til Zaporizjzja kjernekraftverk 7. og 9. april. En drone skal blant annet ha truffet reaktor 6, men førte kun til overfladiske skader på taket. Droneangrepene fikk verken radiologiske konsekvenser eller konsekvenser for atomsikkerheten ved anlegget, ifølge IAEA. Det er første gang siden november 2022 at anlegget har blitt truffet av direkte angrep, og IAEA omtaler dette som en svært bekymringsfull utvikling. 

– Vi vurderer i likhet med IAEA, at den økte militære aktiviteten ved Zaporizjzja kjernekraftverk er bekymringsfull. Eksisterende sårbarheter ved kjernekraftverket, som redusert tilgang på vann til kjøling av reaktorene, redusert tilgang til ekstern kraftforsyning, vedvarende press på driftspersonell og slitasje på anlegget gir økt risiko for en hendelse. DSA samarbeider tett med ukrainske atommyndigheter og følger nøye med på situasjonen, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Nedstengte reaktorer

Alle de seks reaktorene ved Zaporizjzja kjernekraftverk er nå nedstengt. Siden reaktorene er nedstengt, vil det øke den tilgjengelige tiden for respons dersom det oppstår en hendelse som påvirker kjøling av brensel negativt. Et eventuelt utslipp vil også kunne få mindre konsekvenser, siden andelen kortlivede radioaktive stoffer er redusert. Zaporizjzja kjernekraftverk har kun tilgang til én av sine fire hovedstrømledninger på 750 kV (kilovolt), samt den siste av seks reserveledninger på 330 kV. 

Fra 1. februar 2024 fikk ikke lenger ansatte i det ukrainske operatørselskapet Energoatom tilgang til anlegget. IAEAs observatører ble da informert om at det arbeidet rundt 4500 personer ved anlegget, alle ansatt i det russiske operatørselskapet. Før starten av den væpnede konflikten var det omtrent 11 500 ansatte.

Både ukrainske atommyndigheter og IAEAs ekspertteam ved kjernekraftverkene Khmelnitsky, Rivne og South-Ukraine samt Tsjernobyl rapporter at atomsikkerheten opprettholdes, til tross for flere flyalarmer siste tiden. Khmelnitsky kjernekraftverk har begynt å bygge to nye reaktorer sammen med amerikanske Westinghouse.

Angrep mot energi-infrastrukturen

Nylig har det også vært målrettede angrep på energi-infrastrukturen i Ukraina, spesielt  transformatorer og andre strømproduserende anlegg. Det har ikke vært noen direkte angrep på de andre kjernekraftverkene i landet. Angrepene vil imidlertid kunne påvirke kjernekraftverkenes drift indirekte, og muligheten til å distribuere strømmen. Når frekvensen på strøm i distribusjonsnettet er ustabil, vil sikkerhetsprogrammene på kjernekraftverkene automatisk starte en kontrollert nedstengning av reaktorene.

Kjernekraftverkene i Ukraina har dieselaggregater som kobles til som nødstrøm ved bortfall av ekstern strømtilførsel. Kjernekraftverkene kan normalt operere på nødstrøm uten etterfylling av diesel i flere dager.