Gå rett til innhold

Nytt samarbeidsforum for elektromagnetiske felt og helse

Et nytt samarbeid mellom offentlige myndigheter skal ivareta folks behov for informasjon om helseeffekter fra elektromagnetiske felt fra eksempelvis trådløs teknologi og høyspentledninger. Det skal også ivareta pasienter tilknyttet dette feltet. 

Sist oppdatert: 15. november 2019 12:17

Det nye samarbeidsforumet som består av offentlige myndigheter og representanter fra helsesektoren skal sikre god kommunikasjon om elektromagnetiske felt, EMF, og helse. Et elektromagnetisk felt oppstår i alle situasjoner hvor det finnes elektrisk ladning, for eksempel fra mobil og trådløst utstyr. Forumet skal også få til en samordnet og helhetlig forvaltningspraksis på dette fagfeltet.  

-Vi skal sikre at kommunikasjonen med befolkningen på dette feltet er basert på kvalitetssikret kunnskap. Vi skal også holde øye med den teknologiske utviklingen innen trådløs teknologi, sier fagdirektør Tone-Mette Sjømoen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Det er DSA som leder samarbeidsforumet som hadde sitt første møte forrige uke. Forumet skal drøfte og dele informasjon om disse sakene ved behov:

  • Internasjonalt og nasjonalt samarbeid på feltet
  • Innføring av ny teknologi
  • Behov for nye statlige utredninger på feltet
  • Innspill til departementene
  • Pasientforhold av ulik karakter

Disse er med i samarbeidsforumet:
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er faste representanter i samarbeidsforumet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), helseforetakene ved arbeids- og miljømedisinske enheter og Norsk forening for allmennmedisin deltar ved behov. I tillegg kan samarbeidsforumet i perioder suppleres med andre myndigheter og organisasjoner. 
 
Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Olje- og energidepartementet (OED) i samråd med sine underliggende etater som har bestemt at samarbeidsforumet skal dannes.