Gå rett til innhold

Nytt europeisk forskningsprosjekt innen strålevernforskning

Euratom, EUs forskningsprogram for strålevern, har besluttet å støtte et nytt tverrfaglig partnerskap. “Partnership for European research in radiation protection and detection of ionising radiation: towards a safer use and improved protection of the environment and human health – PIANOFORTE” ble lansert 1. juni 2022 og skal vare fram til 2027.

Sist oppdatert: 16. juni 2022 13:44

Partnerskapet vil samle forskjellig vitenskapelig ekspertise i Europa innen radiobiologi, radioøkologi, medisinsk og annen strålebruk, beredskap og andre fagområder, og er en stor satsning. Partnerskapet skal fokusere på å identifisere internasjonale forskningsprioriteter innen strålevern, arrangere prosjektsutlysninger og involvere forskjellige interessenter, slik at ny og forbedret kunnskap og nye løsninger som utvikles i prosjektene blir implementert og godt kommunisert. Ambisjonen til PIANOFORTE-partnerskapet er forbedret strålevern for befolkning, pasienter, arbeidstakere og miljø i tråd med krav i EU Directive/2013/Euratom. 

DSA er en av 58 partnere fra 26 europeiske land og skal aktivt delta i flere arbeidspakker. Fra Norge deltar også Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Partnerskapet gir DSA, NMBU og andre norske interessenter en gylden mulighet til å være med å påvirke framtidens forskning innen strålevernsområdet. Dette vil kunne tilføre oss ny kunnskap innen aktuelle temaer som for eksempel protonterapi og beredskap. 

Det ble arrangert kick-off møte i Pris 14.-15. Juni. 

Pianoforte1.jpg
Deltakerne på PIANOFORTEs kick-offmøte i Paris.