Ny direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fra høsten 2020

I dag, 29. november 2019, ble nåværende avdelingsdirektør Per Strand utnevnt av Kongen i statsråd til ny direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fra og med 1. september 2020. 

Sist oppdatert: 29. november 2019 1441

Nåværende direktør, Ole Harbitz, går av med pensjon 1. september 2020.

Det var Elin Anglevik fra Helse- og omsorgsdepartementet som bragte nyheten til de ansatte ved DSA i dag. 

Se info på regjeringen.no, kapittel 5. Utnemningar.