Gå rett til innhold

Ny CBRNE-prosedyre

Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og DSA har signert en ny nasjonal CBRNE-prosedyre for nødetater og nødmeldesentraler.

Sist oppdatert: 17. mars 2023 14:44

– Rask varsling av radioaktive og nukleære hendelser fra nødetatene er viktig for atomberedskapen i Norge. Det gjør det mulig å raskt forstå, håndtere og redusere konsekvensene av slike hendelser, sier Per Strand, direktør i DSA og leder av Kriseutvalget for atomberedskap.

tre personer i dress, en i politiuniform
Fra signeringen av ny nasjonal CBRNE-prosedyre. Øverst fra venstre: Espen Rostrup Nakstad (ass. helsedirektør i Helsedirektoratet), Per Strand (direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), Benedicte Bjørnland (direktør i Politidirektoratet) og Elisabeth Aarsæther (direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Foto: Politidirektoratet