Norsk stråleterapimøte 2021

Årets stråleterapimøte ble gjennomført 23.-24. september. Temaet var «Palliativ behandling med fokus på hypofraksjonering».

Sist oppdatert: 23. september 2021 10:31

Palliativ (lindrende) behandling betyr å gi best mulig symptomlindring, omsorg og livskvalitet for pasienter med uhelbredelig sykdom. Kreftlege (onkolog) vil i samråd med medisinsk fysiker og stråleterapeut bestemme hvor høy stråledose som skal gis og hvor stort område som skal bestråles.

For å unngå skader, planlegges strålebehandlingen av svulsten i et tverrfaglig samarbeid slik at det friske vevet får lavest mulig dose. Ved å dele opp den totale stråledosen i mindre daglige doser, får normalvevet tid til reparasjon mellom hver behandling. Ved palliasjon kan det være ønskelig å korte ned den totale behandlingstiden for pasienten. Dette kan gjøres ved å gi strålebehandlingen med færre og heller større stråledoser gitt over kortere tid - såkalt hypofraksjonert behandling. Nyere behandlingsteknikker har gjort det mulig å spare mer normalvev ved hypofraksjonert behandling.  

I år er det 101 deltakere fra samtlige av landets 10 stråleterapiavdelinger.

Norsk stråleterapimøte arrangeres av KVIST-gruppen (lenke) ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i samarbeid med Norsk onkologisk forening, Norsk Radiografforbund og Norsk Forening for Medisinsk Fysikk. Norsk stråleterapimøte gjennomføres årlig og er en viktig møteplass for stråleterapeuter, medisinske fysikere og onkologer fra hele landet, med faglig påfyll og rom for gode tverrfaglige diskusjoner.

Stråleterapimøte (straleterapimote.no)

Straleterapimote2021.png