Norsk-russisk atomkommisjonsmøte

På dagsordenen for møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen står blant annet atomberedskap og varsling, sikkerhet ved russiske kjernekraftverk og håndtering av brukt kjernebrensel. Møtet vil holdes digitalt 31. mai.

Sist oppdatert: 24. mai 2022 15:39

En dialog med Russland om atomsikkerhet er viktig for norsk atomberedskap og for å redusere risikoen for ulykker og radioaktiv forurensning. Norsk finansiering av prosjekter i Nordvest-Russland er stilt i bero.

Utenriksdepartementet har utnevnt direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som norsk delegasjonsleder. Den russiske delegasjonen ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov.

Kommisjonens ledere er tilgjengelige for pressen etter møtet kl. 13.30-14.00.

Påmelding sendes til hallfrid.simonsen@dsa.no innen fredag 27. mai kl. 12.00. Vennligst oppgi e-postadresse, slik at påloggingsinformasjon kan bli tilsendt.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hallfrid Simonsen, mobil 915 81 135.