Gå rett til innhold

Norge sendte beskyttelsesutstyr til grensekontrollmyndighetene i Ukraina

Russlands fullskala invasjon av Ukraina har satt atomsikkerheten under press. Det er økt fare for alvorlige atomhendelser og for tyveri og smugling av radioaktivt materiale. For å støtte de ukrainske grensekontrollmyndighetene, har Norge nylig sendt ulike typer beskyttelsesutstyr, som overtrekksdresser og gassmasker.

Sist oppdatert: 15. mars 2024 10:25

Beskyttelsesutstyr
Her er noe av beskyttelsesutstyret fra Norge. Foto: SBGS

– Det er veldig viktig å redusere risikoen for at radioaktivt materiale kommer på avveie. Norge var  blant de første til å bidra med viktig utstyr til de ukrainske grensekontrollmyndighetene etter Russlands fullskalaangrep mot Ukraina. Vi fortsetter samarbeidet gjennom Nansen-programmet, og økte støtten til atomsikkerhet i Ukraina med 250 millioner kroner i fjor. Støtten er viktig for å redusere faren for uhell og hendelser som kan føre til radioaktive utslipp. Dette bidrar også til å trygge oss her hjemme, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Overtrekksdress
Slik overtrekksdresser og gassmasker er overlevert til de ukrainske grensekontrollmyndighetene. Foto: SBGS

Den norske støtten går til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), blant annet for å sikre deres tilstedeværelse i Ukraina, mens 150 millioner kroner forvaltes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Leverte beskyttelsesutstyr

Grensekontrollmyndighetene i Ukraina, som undersøker personer og varer som forflyttes over grensen, har etterspurt beskyttelsesutstyr som de kan bruke dersom de oppdager radioaktivt materiale.

–  Norge leverte nylig 350 sett av beskyttelsesdrakter, overtrekksdresser, gassmasker, hansker og sko-overtrekk. Prosjektet er finansiert av regjeringens atomhandlingsplan, som i flere år har bidratt til å styrke atomsikkerheten i Ukraina, sier direktør Per Strand i DSA.

Firmaet Nordisk sikkerhet stod for gjennomføringen.

Utstyret fra Norge bidrar til at grensekontrollmyndighetene er bedre beskyttet dersom de avdekker smuglingsforsøk av radioaktive kilder. Det bidrar også til at de kan ivareta jobben sin ved å ved å hindre at radioaktivt materiale kommer på avveier.

Økt fare for tyveri og smugling

Som en følge av krigen, og okkupasjon av landområder og anlegg, er flere radioaktive kilder ikke lenger under ukrainske myndigheters kontroll. Det øker risikoen for tyveri og smugling av radioaktivt materiale.

Norge har i lengre tid hatt et nært samarbeid med de ukrainske grensekontrollmyndighetene. Etter den russiske invasjonen for to år siden, har det blant annet blitt gjennomført trening og opplæring av personell samt anskaffet måleutstyr og generatorer.

Styrker atomsikkerheten  

Med midler fra regjeringens atomhandlingsplan, har Norge gjennom flere år bidratt til å øke atomsikkerheten i Ukraina. Norge har blant annet bidratt til å bygge opp infrastruktur i Tsjornobyl etter den russiske herjingen, skaffet utstyr og reservedeler til flere av Ukrainas kjernekraftverk og lært opp nødetaten i Ukraina, slik at de kan håndtere eventuelle hendelser med radioaktive utslipp. Norge har også samarbeidet tett med den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten for å styrke atomsikkerheten og myndighetenes kontroll.