Norge - nytt medlem i FN-komité

Etter å ha deltatt i flere av UNSCEARs vurderinger og oppsummeringer er Norge tatt opp som medlem. UNSCEAR er FNs komité for strålingseffekter.

Sist oppdatert: 09. mai 2022 12:48

Norge har deltatt i flere av UNSCEARs vurderinger, blant annet studien på effekter etter Fukushimaulykken og en nylig studie av doseberegninger for eksponering for radon. Blant annet på bakgrunn av vår deltakelse i dette arbeidet ble Norge invitert til å bli et offisielt medlem av komiteen. Denne uken deltar DSAs direktør Per Strand som Norges representant på det 69. møtet i komiteen.

- Det er en anerkjennelse av Norges innsats at vi nå blir medlem av UNSCEAR som samler og vurderer verdens kunnskap om effekter av radioaktiv stråling. Denne kunnskapen er viktig for DSAs forvaltning, sier Per Strand.

3. desember 1955 godkjente Hovedforsamlingen i FN resolusjonen som dannet United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). Mandatet var å samle og evaluere effekter av ioniserende stråling. Opprinnelig bestod komiteen av forskere fra 15 av FNs medlemsstater: Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Egypt, USA, Frankrike, India, Japan, Mexico, Storbritannia, Sverige og tidligere Tsjekkoslovakia og Sovjetunionen. Antallet medlemmer har økt over tid, og i desember 2021 økte det til 31 da Norge ble medlem.