Gå rett til innhold

Nordiske strålevernmyndigheter fraråder bruk av solarium

Ikke bruk solarium. Bruk av solarium øker risikoen for hudkreft, og det er ingen sikker nedre grense for hvor mye UV-stråling man kan utsette seg for fra solarium. Dette sier de nordiske strålevernmyndighetene i en felles uttalelse. 

Sist oppdatert: 25. oktober 2019 12:13

Alt i 2005 frarådet strålevernsmyndighetene i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge bruk av solarium på grunn av risikoen for kreft. Etter dette har Verdens helseorganisasjons fagorgan for kreftforskning, IARC, klassifisert bruk av solarium som kreftfremkallende. Både en stor norsk studie og flere internasjonale studier har bekreftet og styrket IARCs konklusjon om en årsakssammenheng mellom bruk av solarium og hudkreft.

På bakgrunn av dette stadfester de nordiske myndighetene nå på nytt sitt standpunkt mot solarier. 

Alle de nordiske myndighetene regulerer solariumsbruken når det gjelder tekniske krav og grenser for hvor mye UV-stråling solariene kan avgi. Både Island, Finland, Sverige og Norge har innført 18 års aldersgrense for bruk av solarium.