Gå rett til innhold

Nok kjølevann til reaktorene i Zaporizjzja i minst en måned

Det er ingen umiddelbar risiko for uønskede hendelser ved Zaporizjzja kjernekraftverk på nåværende tidspunkt, selv om anlegget får sitt kjølevann fra Kakhovka-reservoaret. Demningen ved reservoaret ble ødelagt 6. juni.

Sist oppdatert: 09. juni 2023 13:31

Bygninger og høye piper med røyk fra kjernekraftverk i bakgrunnen. Vann og trær i forgrunnen.
Zaporizjzja kjernekraftverk (Foto: Shutterstock)

Det bekrefter den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten overfor DSA. 

– Vi har tett kontakt med ukrainske myndigheter, og har fått bekreftet at det ikke er noen umiddelbar risiko for uønskede hendelser ved Zaporizjzja kjernekraftverk per nå. Den gode dialogen med ukrainerne er viktig, nå som situasjonen er så alvorlig, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

Zaporizjzja kjernekraftverk fyller nå opp vannreservene, inkludert den store kjøledammen ved siden av anlegget, samt de mindre sprinklerkjøledammene og tilhørende kanaler. Disse vannkildene vil være tilstrekkelige til å gi anlegget nok kjølevann for å avkjøle reaktorene og brukt brensel i minst en måned. 

Selv om anleggets seks reaktorer er nedstengt, krever de fortsatt kjølevann for å hindre mulig utslipp av radioaktivt materiale. 

– Ukrainske myndigheter sier til oss at de er bekymret for at russerne vil forsøke å skade kjøledammen ved anlegget. Et eventuelt brudd på kjøledammen kan medføre tap av kjølevann til reaktorene. Det vil kunne lede til en alvorlig hendelse, sier Strand. 

Pumper fortsatt vann 

Fem av kjernekraftverkets seks reaktorer er i såkalt kald nedstenging. Kun én reaktor holdes i varm nedstengning. Denne produserer strøm til viktige funksjoner ved anlegget, som behandling av flytende radioaktivt avfall som samles opp fra de seks reaktorene når reaktorene er nedstengt.

Vannstanden i det ødelagte Kakhovka-reservoaret har nå sunket med mer enn 4,1 meter siden demningen brast 6. juni. Ved 18-tiden torsdag 8. juni ble vannstanden målt til 12,7 meter. Dette er under det nivået hvor det tidligere er anslått at kjernekraftverket ikke vil kunne pumpe fra reservoaret til kjøledammen. 

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) melder at anlegget fortsetter å pumpe vann fra reservoaret, og at pumpene sannsynligvis fortsatt kan brukes selv om nivået faller til rundt 11 meter. 

Alvorlig situasjon  

Situasjonen ved Zaporizjzja er fortsatt alvorlig. Det er tidvis problemer med strømforsyning, og begrensede muligheter for vedlikehold og reparasjoner. Vedvarende personell- og vedlikeholdsutfordringer fortsetter å påvirke sikkerheten ved anlegget.