Gå rett til innhold

NDT-foreningen 50 år

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-foreningen) feirer 50-årsjubileum i år. DSA gratulerer!

Sist oppdatert: 24. november 2022 09:10

Industriell radiografi er en metode for å påvise feil eller svakheter i materialene i et objekt uten å endre eller ødelegge selve objektet. Enkelt forklart tas det røntgenbilder av objektet for å se etter feil på lignende måte som man kan ta et røntgenbilde av et menneske. På engelsk kalles slike metoder for Non-Destructive Testing (NDT), og radiografi er en av flere inspeksjonsmetoder innen NDT. 

Ved utøvelse av industriell radiografi benyttes sterke ioniserende strålekilder, ofte i åpne industrilokaler eller utendørs eller i dedikerte lukkede installasjoner. Virksomheter som skal utføre industriell radiografi må ha godkjenning fra DSA. I Norge finnes det mer enn 70 virksomheter med slik godkjenning.

En høyt prioritert bransje

Røntgenapparater og gammakilder som benyttes til industriell radiografi avgir høye doserater, og sikker bruk av strålekildene krever god strålevernkompetanse. Industriell radiografi er derfor en bransje DSA prioriterer høyt i tilsynssammenheng og som vi ønsker å ha tett kontakt med. I dette arbeidet har NDT-foreningen vært en viktig samarbeidspartner for DSA. Blant annet har det normative dokumentet for strålevernsertifisering av personell innen industriell radiografi, DSA-hefte nr. 1 2019, blitt utarbeidet gjennom et samarbeid mellom NDT-foreningen, DSA og de akkrediterte sertifiseringsorganene.  

NDT-seminar 21.-22. november

Gjennom vårt samarbeid med NDT-foreningen har DSA også fått en viktig kontaktflate ut mot NDT-bransjen i Norge. DSA har ved flere anledninger blitt invitert til å holde innlegg på de årlige NDT-konferansene og Nivå 3-seminarene («nivå 3» er betegnelsen som brukes om det høyeste sertifiseringsnivået for NDT-inspektører).

Årets NDT Nivå 3 seminar ble avholdt på Gardermoen den 21.-22. november. DSA var invitert til å holde innlegg, denne gang om uhell og hendelser i industriell radiografi, beredskapsplanlegging og uhellshåndtering, samt situasjonen i Ukraina. Ved årets seminar hadde NDT-foreningen også tatt initiativ til en praktisk øvelse om uhellshåndtering ved bruk av gamma-radiografiutstyr. Slike øvelser gir verdifull trening og bidrar til å redusere risikoen for høye stråledoser om uhell skulle oppstå.
 

Kvinne
Bjørg Vårli Håland fra DSA presenterer «Strålevernhalvtimen» ved årets NDT Nivå 3 seminar. Foto: Håvar A. Sollund, DSA.

Fast spalte

DSA har i flere år hatt en fast spalte i NDT-foreningens medlemsblad NDT Informasjon. Gjennom denne spalten har vi nådd ut til mange av de som driver med industriell radiografi i Norge med oppdatert informasjon om strålevern og regelverkene vi forvalter. I anledning NDT-foreningens 50-årsjubileum skrev DSA en artikkel om Strålevern gjennom 50 år, som stod på trykk i NDT Informasjon nr. 1 2022. I artikkelen refereres det til en tekst av tidligere avdelingssjef ved Statens institutt for strålehygiene, Leiv Berteig, «Industri og strålevern – et tilbakeblikk» (fra «SIS 50 år, 1939-1989»).