Mulig vitenskapelig uredelighet i forskningsrapporter fra prosjekter ved IFE

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har fått informasjon fra IFE om mulig vitenskapelig uredelighet ved tidligere forskningsprosjekter gjennomført ved IFE Halden. 

Sist oppdatert: 05. august 2019 14:22

DSA ser det som viktig at saken blir grundig undersøkt, og har pålagt IFE å oversende all tilgjengelig informasjon så raskt som mulig, og gi en samlet redegjørelse senest innen 1.september.