Møte med russiske myndigheter om Andrejevbukta

Godt samarbeid mellom ansvarlige atomsikkerhetsmyndigheter er avgjørende for å redusere risikoen for alvorlige ulykker, hindre radioaktiv forurensning og at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier. 

Sist oppdatert: 26. februar 2019 09:09

DSA samarbeider med de russiske strålevernsmyndighetene FMBA og Rosatom, som har et overordnet ansvar for arbeidet i Andrejevbukta. Sentralt i samarbeidet er forebygging og tiltak for å minske risikoen for atomhendelser ved håndtering og transport av brukt kjernebrensel. 

Tidligere denne måneden har vi hatt møte med FMBA, FMBC og Rosatom om felles prosjekter i Andrejevbukta. På møtet ble arbeidet i den forrige planperioden 2017-2018 diskutert og oppsummert, og det ble lagt planer for samarbeidet framover. 

Samarbeidet bidrar til verdifulle resultater i det overordnede programmet i Andrejevbukta.

Samarbeidet har blant annet omfattet temaene: 

  • strålevern for arbeidere, befolkning og miljø 
  • program- og maskinvare for å trene på og planlegge håndtering av brukt brensel 
  • retningslinjer for fjerning av det radioaktive avfallet. 

Samarbeidet er støttet av regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø med finansiering fra Utenriksdepartementet. 

FMBA er det russiske helsetilsynet for strålevern, biologisk- og kjemisk sikkerhet med ansvar for beskyttelse av arbeiderne i Andrejevbukta. 

Rosatom er det tidligere russiske atomenergiministeriet som er ansvarlig for opprydding ved atomanleggene, men også for koordinering i en beredskapssituasjon. 

FMBC (Federal Medical Biological Center) gir vitenskaplig og teknisk støtte til FMBA. 
I Andrejevbukta i Russland, fem mil fra grensen til Norge, ligger det som er regnet som en av verdens største ansamling av brukt kjernebrensel, lagret under høyst utilfredsstillende forhold. Et omfattende arbeid med å fjerne det radioaktive avfallet er i gang.