Møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen

Tema på årets kommisjonsmøte i det norsk-russiske atomsikkerhetssamarbeidet var blant annet arbeidet med å fjerne brukt kjernebrensel fra den nedlagte ubåtbasen Andrejeva 50 km fra norskekysten, og felles tokt til atomubåten Komsomolets i juli for å undersøke mulig radioaktiv forurensning. 

Sist oppdatert: 21. juni 2019 1045

Atomberedskap var også et viktig tema. Erfaringer fra felles øvelser ble også diskutert og russisk side ble invitert til å delta på en større beredskapsøvelse i Norge i 2021.
Man ble enig om felles samarbeidsprosjekter i inneværende år.

Kommisjonsmøtet ble avholdt i Tromsø 20-21 juni, og ble ledet av statssekretær Audun Halvorsen i Utenrisdepartementet og direktør Oleg Kryukov i russiske Rosatom. 

Dette er det 22. møtet etter at regjeringens atomhandlingsplan ble etablert i 1995, og møtet bar preg av at det har vært et godt samarbeid gjennom mange år. For første gang ble norske NGO-er invitert til å delta på deler av møtet.