Gå rett til innhold

Mindreårige får fortsatt tilgang til solarier

Selv om regelverket etterleves bedre, brøt 65 prosent av de kontrollerte solarievirksomhetene ett eller flere krav i strålevernforskriften. Unge under 18 år får fortsatt tilgang til solarier, og det informeres ikke nok om risikoene.

Sist oppdatert: 13. mars 2023 06:58

Bilde av solarium
I 2012 ble det forbudt for solarievirksomheter i Norge å tilby solarium til personer under 18 år. Likevel får unge fortsatt tilgang. Foto: Shutterstock

Det viser den nasjonale tilsynskampanjen med solarier, som ble gjennomført i 2022. DSA og 101 kommuner samarbeidet om tilsynet, og til sammen 265 virksomheter ble kontrollert.

Les rapporten her

– Det er grunn til å stramme inn regelverket og forvaltningspraksisen knyttet til solarier. Vi vet at personer under 18 år fortsatt får tilgang til solarier. Kundene blir heller ikke informert nok om risikoen ved å bruke solarium, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Øker risikoen for hudkreft

Hvert år registreres rundt 6000 nye tilfeller av hudkreft i Norge og om lag 350 personer dør. Bruk av solarium øker risikoen for hudkreft, og er anslått å forårsake omtrent en sjettedel av alle hudkrefttilfellene. Risikoen er høyest når solariebruken starter i ung alder og øker med økende bruk.

Den nasjonale UV- og hudkreftstrategien har satt som mål å redusere veksten i forekomst og dødelighet av hudkreft grunnet UV-eksponering fra sol og solarier.

De siste ti årene har det kommet flere nye krav i solariums-regelverket. Det er blitt krav om 1) at virksomheten skal informere kundene om relevante risikofaktorer ved bruk av solarium, 2) at ansatte med kundekontakt og ansvarlig for daglig drift skal ha bestått en kunnskapsprøve (Solarieprøven), 3) advarselsplakat utformet av DSA skal være oppslått i lokalet og 4) det skal være et tilfredsstillende system for alderskontroll som sikrer at ingen under 18 år får tilgang til å ta solarium.

Fortsatt mange avvik

Tilsynskampanjen 2022 er en oppfølging av en tilsvarende kampanje i 2017, og fokuserte på etterlevelsen av de nye kravene. I tillegg ble det i 2022 kontrollert om virksomheten hadde sendt melding til DSA om solariene sine. Tilsynet avdekket at 65 prosent av virksomhetene hadde minst ett avvik fra kravene, og at de minste virksomhetene hadde flest.

Det er en bedring fra forrige kampanje med 15 prosent nedgang i andel avvik for de fire kravene det ble ført tilsyn med i begge kampanjer. Bedringen er størst for system for alderskontroll og informasjon til kunde, og minst for bestått kunnskapsprøve. Imidlertid er flertallet av virksomheter helt eller delvis uten betjening, og alderskontroll og informasjon til kunde skjer gjennom elektroniske systemer. Bare litt over halvparten av disse systemene ble sjekket av kommunene, og det ble avdekket vesentlige mangler ved flere av dem. Andel avvik knyttet til alderskontroll og informasjon til kunde kan derfor antas å være høyere.   

Ingen trygg, nedre grense

Du kan høre mer om sammenhengen mellom bruk av solarium og hudkreft i podkasten Sikre kilder: