Gå rett til innhold

Målinger av radioaktivt jod i Tromsø

I løpet av våren har DSAs luftfilterstasjon i Tromsø registrert svært lave nivå av radioaktivt jod (jod-131).

Sist oppdatert: 24. mai 2024 13:41

bygg, snø, instrument som måler radioaktivitet
DSAs luftfilterstasjon i Tromsø.

I ukene 12, 14, 15, 16 og 17 har vi funnet målbare nivåer av radioaktivt jod på luftfilter på vår stasjon i Tromsø. Måleinstrumentene DSA bruker til å analysere luftfiltre er svært følsomme, og de kan fange opp svært lave nivåer av radioaktivitet. Konsentrasjonene som er målt i Tromsø, utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er ikke påvist noen andre typer menneskeskapte radionuklider. Det er heller ikke gjort tilsvarende målinger av jod-131 på andre stasjoner i Norge eller i naboland.

De svært lave nivåene av jod-131 kommer sannsynligvis fra bruk av denne radioisotopen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Jod-131 skilles ut i pasienters urin og avføring under medisinsk behandling, og UNN har tillatelse til å slippe ut radioisotopen til kloakksystemet. Radioaktivt jod brukes av UNN rutinemessig gjennom hele året i små og større mengder til ulike medisinske formål. 

Luftfilterstasjonen i Tromsø ble etablert i oktober i fjor, og luftfiltrene skiftes hver uke. Siden etableringen av stasjonen er det brukt større mengder av jod-131 ved UNN 17 ganger. Det er mulig at det er klimatiske forhold som er årsaken til at vi har målt svært lave nivå av jod-131 på luftfiltrene ved fem av disse anledningene så langt.