Målestasjoner og kartlegginger ved Tønsnes havn

Som et ledd i våre forberedelse til at en ny anløpshavn for reaktordrevne fartøy ved Tromsø industrihavn Tønsnes skal tas bruk, har vi plassert ut målestasjoner, gjort kartlegginger og tatt miljøprøver.

Sist oppdatert: 07. mai 2021 15:33

DSA har avanserte måleinstrumenter som kan brukes til å identifisere og kvantifisere radioaktivitet og stråling. Vi vil forsterke vår beredskap og overvåking siden dette er første anløp til en sivil kai, og samtidig øve vår måleberedskap i tilfelle et uhell.

I nærheten av kaia har vi satt opp en såkalt Radnett målestasjon og en luftsuger. Radnett-stasjonen måler stråling i omgivelsene. Dersom denne stasjonen oppdager stråling over det nivået som er normalt, vil den automatisk varsle DSA. Radnett er et nasjonalt automatisk overvåknings- og varslingsnettverk som består av stasjoner over hele landet. Formålet med målenettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge.

20210504_093031.jpg
Vi har en egen bil som er utstyrt for å gjøre radioaktivitetsmålinger. Her gjøres den klar for målinger i Tromsø.

Luftfilterstasjonen kan oppdage selv små mengder radioaktivitet i luft. Stasjonen er viktig for å vurdere størrelse på og sammensetning av utslipp ved eventuelle uhell og ulykker.

Vi har også gjort bakgrunnsmålinger i Tromsø kommune inkludert Tønsvika og omegn. Hensikten med målingene er å kartlegge normalsituasjonen, slik at vi har et sammenligningsgrunnlag om det kommer et radioaktivt nedfall. Vi har også tatt prøver av blant annet tang og tare fra sjøen ved Tønsvika.

20210504_115827.jpg
Her gjøres det radioaktivitetsmålinger fra bilen.

Alle foto: DSA.

Seksjon nordområdene

DSA har en egen seksjon lokalisert til Framsenteret i Tromsø med bred fagkunnskap innen atomberedskap og målekapasiteter for beredskapsmålinger og overvåking av radioaktivitet.

Seksjonen har et avansert laboratorium som kan måle radioaktivitet i vann, mat, for og andre miljøprøver.