Gå rett til innhold

Lansering av rapport om radioaktivt avfall fram mot år 2100

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) inviterer til digital lansering av en ny rapport som tar for seg behov og kapasitet til håndtering av radioaktivt avfall fram mot år 2100.

Sist oppdatert: 28. mai 2024 14:12

Menon Economics har gjennomført en utredning av behov for kapasitet til håndtering av radioaktivt avfall frem mot år 2100 på oppdrag for DSA.

Formålet med utredningen er å ha et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for å sikre en god håndtering av radioaktivt avfall fremover. Arbeidet består av en grundig vurdering av nåværende og fremtidige avfallsstrømmer, typer avfall, og nødvendig kapasitet i avfallshåndteringen for radioaktivt avfall.

Vi inviterer til digital lansering på Teams, 5. juni kl. 09:00, hvor Menon Economics skal presentere hovedfunnene i rapporten.

Sentrale aktører i bransjen som håndterer radioaktivt avfall er invitert til å kommentere hovedfunnene, og det vil åpnes for spørsmål fra deltakerne.

 

Agenda:

09:00 Introduksjon ved Per Strand, direktør i DSA

09:05 Presentasjon av rapporten og hovedfunn, ved Kristoffer Midttømme, Partner, Stine Stakkestad, Seniorøkonom og Linn Skyum, Senioranalytiker, alle fra Menon Economics.

09:35 Kommentarer fra sentrale aktører i bransjen:

  • Norsk nukleær dekommisjonering (NND), ved direktør Pål Mikkelsen
  • Norsk forening for farlig avfall (NFFA), ved generalsekretær Randi Pedersen
  • Norsk Industri, ved Ole Børge Yttredal, direktør energi- og miljøavdelingen

09:50 Åpent for spørsmål

Moderator: Ingeborg Mork-Knutsen, seksjonssjef atomavfall og dekommisjonering, DSA

 

Meld deg på arrangementet her:

https://events.teams.microsoft.com/event/467f11f5-dcd0-48fa-a29a-befcb4f4bf00@a9b0c0bf-5454-4d58-85db-25283c089a59

 

Kontaktperson:

Hilde Knapstad, seniorrådgiver seksjon radioaktiv forurensning, DSA

Telefon: 924 50 822

E-post: hilde.knapstad@dsa.no