Gå rett til innhold

Kraftig økning i innkjøp av jodtabletter

34 prosent av befolkningen har kjøpt jodtabletter i 2023. Det er en dobling fra 2020.

Sist oppdatert: 21. september 2023 09:27

Det viser tall fra Nasjonalt strålevernbarometer, en befolkningsundersøkelse bestilt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

– Det er positivt at stadig flere har kjøpt jodtabletter. Vi anbefaler å ha jodtabletter hjemme, dersom du er under 40, har barn, er gravid eller ammende. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved en atomulykke, men de skal bare tas hvis myndighetene anbefaler det, sier beredskapsdirektør Astrid Liland i DSA.

Sterk økning

Respondentene ble spurt om de eller noen i husstanden har kjøpt jodtabletter. 34 prosent svarte bekreftende, noe som er mer enn dobling fra 2020, da andelen var 14 prosent. I husstander med tre eller flere barn oppgir 59 prosent at de har kjøpt inn jodtabletter, mot 27 prosent i 2020. Det er personer i aldersgruppen 30-44 år som i størst grad har kjøpt jodtabletter (48 prosent).

Krigen i Ukraina har trolig bidratt til utviklingen. Dersom det skjer en atomhendelse i Ukraina, vil det imidlertid ikke bli aktuelt å anbefale jodtabletter i Norge. Ukraina ligger langt unna, og et utslipp av radioaktivitet der vil bli kraftig fortynnet før det eventuelt når Norge.

Hvorfor skal man ta jod?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Et eventuelt råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.