Gå rett til innhold

Informasjon om ferdsel på tak hvor mobilantenner er montert

Det skal settes opp informasjon ved utganger til tak hvor man kan ferdes foran mobilantenner. Ved innføring av 5G vil enkelte antenner få et sendemønster som gjør at det er behov for å nyansere dagens informasjon om ferdsel på tak hvor slike antenner er montert.

Sist oppdatert: 13. januar 2021 14:28

Teleoperatørene i Norge, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har samarbeidet om å utvikle råd og retningslinjer for ferdsel på tak hvor det er montert mobilantenner.  

I dag finnes denne informasjonen på utgangsdører til tak hvor dette er aktuelt. Informasjonen er hovedsakelig rettet mot personell som vaktmestre, taktekkere, blikkenslagere osv. som ikke har funksjoner knyttet til telekommunikasjon.

Arbeid paa tak.png

Eksisterende informasjon viser at man kan oppleve at grenseverdien overskrides inntil 10 meter foran en mobilantenne

Med dagens raske utvikling av mobilteknologi og innføring av 5G vil enkelte antenner få et sendemønster som gjør at dagens informasjon ikke nødvendigvis er korrekt, og at grenseverdien i korte øyeblikk kan overstiges også utenfor den markerte sikkerhetssonen. Selv om eksponeringen i korte øyeblikk kan bli noe høyere enn opplyst, vil det fortsatt ikke være risiko for helseskade så lenge man følger de eksisterende rådene.
 
Myndighetene følger med på utviklingen, og inntil standardiserte målemetoder og konfigurasjoner for 5G er på plass, gjelder eksisterende plakat. 

Ved spørsmål om dette kan DSA eller Nkom kontaktes.