Gå rett til innhold

Informasjon fra japanske atomsikkerhetsmyndigheter vedr. misligheter ved tidligere prosjekter ved Haldenreaktoren

Japanske atomsikkerhetsmyndigheter (Nuclear Regulation Authority Japan - NRA) har vurdert konsekvenser for blant annet atomanlegg i Japan av de mislighetene som ble gjort ved Halden reaktoren på 1990 og 2000-tallet. NRAs vurderinger er basert på analyser av konsekvenser de har bedt de japanske virksomhetene som kjøpte tjenester ved Haldenreaktoren om å gjennomføre.

Sist oppdatert: 20. oktober 2021 14:43

Det har i prosessen vært en dialog mellom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og den japanske atomsikkerhetsmyndigheten NRA. DSA er nå informert om at japanske myndigheter har offentligjort sine vurderinger av denne saken, inkludert funn de har gjort hos IFEs japanske kunder. 

DSA har, siden det i 2019 ble opplyst om mulig uredelighet i forskningen ved Institutt for energiteknikk (IFE) som eier Halden reaktoren, hatt en pågående tilsynssak med IFE om forholdene. Under arbeidet har DSA informert atomsikkerhetsmyndighetene i de aktuelle landene hvor resultatene fra de manipulerte forskningsprosjektene kan ha vært benyttet.

NRAs vurdering

NRA konkluderer med at enkelte av resultatene omfattet av mislighetene ved IFE er brukt i standarder myndigheten benytter for lisensiering av utvidelse av levetiden for atomanlegg, aldringsprogram og design- og byggingstillatelser. Den japanske myndighetens vurdering så langt er imidlertid at sikkerhetsvurderingene for de japanske anleggene ser ut til ikke å være signifikant påvirket som følge av mislighetene. 

Ytterlige vurderinger

- Det er svært viktig at Japan har gjort disse grundige vurderingene av hva resultatene har vært brukt til i Japan, og det er en god nyhet at det ser ut som det er begrensede konsekvenser. Det skal imidlertid gjøres ytterligere vurderinger for noen av prosjektene. Det er planlagt et møte mellom japanske og norske myndigheter i nær fremtid der resultatene vil bli gjennomgått i mer detalj. Som tidligere uttalt er det avgjørende for den sikkerhetsmessige betydningen av denne saken at det klargjøres hva resultatene av de bilaterale prosjektene faktisk har blitt brukt til sier direktør Per Strand.  

DSAs egen tilsynssak med mislighetene begått i de bilaterale prosjektene i de fire landene og eventuelle konsekvenser i Norge er ikke avsluttet. 

Tidligere nyheter om saken: