Gå rett til innhold

– Ikke bare en trussel for Ukraina

Krigen i Ukraina setter spørsmålet om strålevern under væpnet konflikt på agendaen. Det internasjonale rammeverket for strålevern og atomsikkerhet er ikke laget med tanke på slike situasjoner. Denne uken jobbet norske og internasjonale myndigheter og eksperter med utfordringene krig medfører for atomsikkerhet.

Sist oppdatert: 24. november 2023 11:53

Mann i dress står på talerstol foran en skjerm med bilder.
Oleh Korikov, leder for den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten (SNRIU) (Foto: DSA).

– Det er viktig å ha utfordringene krigen i Ukraina medfører for nukleær sikkerhet under lupen. Det er et tema som byr på betydelige utfordringer også i fredstid. Denne trusselen eksisterer ikke bare innenfor Ukrainas grenser, men strekker seg over hele regionen, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

Fredag 24. november avsluttes den tre dager lange konferansen om utfordringene ved å sikre forsvarlig strålevern og atomsikkerhet også når det er krig. 

Menn i dress lytter til foredrag.
F.v.: Greg Lamarre (NEA) og Per Strand (DSA). (Foto: DSA)

– Vi ønsker å bidra til å styrke det internasjonale rammeverket på dette området. Det er spesielt viktig når Russlands krigføring mot Ukraina har ført til en betydelig økt fare for nukleære hendelser. For å styrke den regulatoriske kontrollen innen strålevern og atomsikkerhet står samarbeid og informasjonsdeling sentralt, sier Strand.  

Konferansen er i regi av DSA og OECD Nuclear Energy Agency (NEA) og har samlet myndigheter og eksperter for å diskutere de mange og alvorlige utfordringene en krig fører med seg, som eksempelvis tap av kontroll over nukleære anlegg og strålekilder, mangel på personell, problemer med kommunikasjon, ustabil infrastruktur, begrenset mulighet for vedlikehold og mangel på nødvendige reservedeler, tilgang til måledata og informasjon.

Konferansedeltakerne har jobbet med en rekke av utfordringene med å opprettholde og gjenopprette strålevern og sikkerhet, og hvordan beredskap skal innrettes.

– Internasjonale og nasjonale regelverk og prosedyrer var utarbeidet for fredsbruk. Og selv om det danner basis for det vi gjør i krigstid også, må det tilpasses til den reelle risikoen og hvilke muligheter som faktisk vil være tilgjengelig for å treffe avbøtende tiltak. Erfaringen fra ukrainske myndigheter og operatører under denne krigen er et sentralt element. 

To menn og en dame i dressjakker lytter til foredrag. På bordet foran seg har de notatbøker og pc.
F.v.: William D. Magwood, direktør i NEA, Nataliia Rybalka, ukrainsk atomsikkerhetsmyndighet (SNRIU) og Oleh Korikov, leder SNRIU. (Foto: DSA)

Det var bred deltakelse fra ukrainsk side på konferansen, primært fra myndighetene, men også fra operatører. Erfaringene til som de jobber med dette til daglig er helt avgjørende for det videre internasjonale arbeidet med styrket rammeverk for strålevern og atomsikkerhet. 

– Våre ukrainske kollegaer jobber utrettelig for å opprettholde sikkerheten for befolkningen mens landet er i krig. Atomsikkerhetsmyndighetene spiller en helt avgjørende rolle. Men jeg vil også nevne de som jobber på kjernekraftverkene. De gjør en utrolig innsats for å følge regelverket og å unngå atomulykker, sier Strand.