Gå rett til innhold

IAEAs rapportering om status på Zaporizjzja kjernekraftverk 2. september

IAEA ankom Zaporizjzja kjernekraftverk torsdag 1. september. Inspeksjoner og samtaler med sivilt personell har startet og vil fortsette i ukene framover.

Sist oppdatert: 05. september 2022 09:59

Seks inspektører har blitt igjen ved anlegget. To av disse vil danne en såkalt «permanent mission» og vil bli så lenge som IAEA mener dette er nødvendig, i prinsippet til okkupantene har forlatt anlegget.

Inspektørene har hatt tre hovedfokus under besøket: safeguards (kontroll med materiale som bl.a. kan brukes til å lage atomvåpen), nukleær sikkerhet og fysisk sikring. Det er fortsatt er en veldig kompleks og alvorlig situasjon på anlegget, men muligheten for stedlig tilsyn gir IAEA et vesentlig bedre innblikk i situasjonen.

Ekspertene formidlet sin mening om tilstanden ved anlegget utfra de syv uunnværlige grunnpilarer for sikker drift av et kjernekraftverk:

  1. Fysisk integritet ved anlegget og dets reaktorer: Her er det observert flere hull og skader på vegger i mange områder av anlegget. De militære operasjonene øker i styrke og dermed også risikoen for flere fysiske anslag på anlegget. IAEA fastslår at ethvert fysisk angrep er helt uakseptabelt.
  2. Sikkerhets- og sikringssystemer for drift av anlegget: De fleste virker som de skal, men hyppige kabelbrudd anses fortsatt som problematisk, og som en hovedkilde til mulige problemer med systemene fremover.
  3. Operasjonelle vilkår, herunder personell som skal drifte anlegget: Ukrainsk personell er kontrollert av russiske eksperter og russisk militær tilstedeværelse. Personellet er under mye press i sitt daglige virke. Dette forblir derfor en stor bekymring for sikkerheten. IAEA opplever at både ukrainske og russiske eksperter har et teknisk godt samarbeid for å beholde to reaktorer i drift, men at det er en latent spent situasjon mellom dem grunnet krigen.
  4. Ekstern strømforsyning: Det har vært flere tilfeller av tap av strøm. Ekstern strømforsyning vil være kritisk videre, da et strømtap kan føre til en svært alvorlig ulykke.
  5. Logistikk og tilgang på særskilt viktige deler til vedlikehold av anlegget: Dette er sårbart da tilgang på nye deler er vanskelig gitt kamphandlingene.
  6. Tilgang på overvåkings- og målesystemer for å detektere radioaktivitet: Systemene er operasjonelle nå, men det har vært flere brudd i systemene som resultat av kamphandlingene og det kan skje igjen.
  7. Sikker og kontinuerlig kommunikasjon mellom anlegget og regulerende myndigheter: Dette har til tider vært svært utfordrende og vil antakelig fortsatt være det.

IAEA vurderer tre områder som mest bekymringsfulle framover:

  • Trusler mot anleggets fysiske integritet grunnet at militære operasjoner i området øker sterkt.
  • Tilgang til ekstern strøm som er svært utsatt gitt økningen i trefninger.
  • Arbeidsforholdet til ukrainsk personell som må samarbeide med russiske eksperter under militær kontroll. Familiene til personell er sterkt påvirket av situasjonen og det er en latent spent situasjon. Dette må håndteres med forsiktighet og aktsomhet videre.

IAEA mener at deres nøytrale tilstedeværelse hos ekspertene vil kunne bidra til å fremme faglige diskusjoner ved behov og bidra til en stabilisering av arbeidssituasjonen. Grossi avsluttet likevel med å si at han er like bekymret for situasjonen som før og vil fortsette å være det så lenge okkupantene er til stede. IAEA takket FN og internasjonale partnere for hjelp og bidrag til sikkerheten samt hjelp til å reise trygt til og fra anlegget.  

DSAs vurdering

DSA er enig i IAEAs vurderinger, som er i god overenstemmelse med DSA sine tidligere vurderinger om problemene med at det er kamphandlinger i et område med kjernekraftverk, mye press på det ukrainske driftspersonellet grunnet kontroll av russiske styrker, og gjentagende problemer med strømforsyningen. I tillegg ser DSA det som bekymringsfullt at den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten, som kjenner anlegget, verken har tilgang til Zaporizjzja kjernekraftverk   eller har ordinær kommunikasjon med personellet.