Gå rett til innhold

Forskere fant forhøyede verdier av barium på havbunnen

Forskere fra DSA, Havforskningsinstituttet (HI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt om forekomsten av barium har økt som følge av utslipp fra oljenæringen. De fant forhøyede verdier av barium flere steder.

Sist oppdatert: 05. januar 2023 11:24

Forskerne henter prøver fra havet.
Forskerne hentet prøver en rekke steder i Norskehavet og Barentshavet. (Foto: Hilde Elise Heldal, Havforskningsinstituttet).

– Barium er ikke radioaktivt, men stoffet har flere lignende kjemiske egenskaper som radium, som er radioaktivt. Når vi på 73 av 243 lokaliteter finner forhøyede konsentrasjoner av barium i sedimentlag med samme alder som oljeindustrien, så kan dette tyde på at også radium er forhøyet her, sier forsker Hallvard Haanes ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).   

Viktig kunnskap

Barium og radioaktivt radium finnes naturlig i stein, og spres til havene via avrenning. De kjemiske likhetene mellom barium og radium gjør at stoffene trolig havner på de samme stedene i sedimentene på havbunnen.  

– Kunnskapen vi nå har om barium vil kunne brukes til å si noe om hvordan radioaktivt radium kan spre seg og hope seg opp i det marine miljø, sier Haanes.  

Ved å ta hensyn til det naturlige nivået for barium, kunne forskerne undersøke om det fantes ytterligere barium i sedimentene som kunne komme fra andre kilder, som oljeindustrien. Prøvene i studien er hentet fra 243 ulike steder i Norskehavet og Barentshavet. Funnene viser at barium trolig kan spre seg hele veien langs norskekysten, til kontinentalsokkelen, Lofoten og Barentshavet.

Skal også undersøke radium

Studien er knyttet til forskningsprosjektet NORM, som finansieres av Framsenteret, DSA, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse. NORM-prosjektet har som mål å sammenstille tilgjengelig kunnskap om naturlige, radioaktive stoffer som radium-226 og radium-228 i det marine miljø, og etablere bakgrunnsnivåer for disse stoffene. Det jobbes nå videre med å undersøke radium i marine sedimenter.  

Les mer om studien hos Havforskningsinstituttet.