Gå rett til innhold

Foreldre mer fornøyde med solbeskyttelsen i barnehager enn på skoler

81 prosent av norske foreldre opplever at barnehager har oppmerksomhet på solbeskyttelse, mens bare 36 prosent mener det samme om skoler. Enda færre opplever at det er soltiltak på faste, organiserte uteaktiviteter.

Sist oppdatert: 05. juni 2024 07:10

Det viser Solvaneundersøkelsen, en befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Kreftforeningen. Les den her

– Regelverket er tydelig på at barnehager og skoler skal beskytte barn mot skader og sykdom som følge av sterk sol. Samtidig skal de la barn få oppleve hvordan solen kan fremme helse og trivsel. Uteområdene bør være utformet slik at både sol og skygge er tilgjengelig, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

Mest fornøyde med barnehager 

Deltakerne i Solvaneundersøkelsen som oppga å ha barn ble stilt følgende spørsmål: «I hvilken grad opplever du at det er tiltak for solbeskyttelse (solkrem, solhatter/caps, områder med skygge osv.) på følgende steder: I barnehagen, på skolen, i skolefritidsordning, på faste, organiserte uteaktiviteter og på sommerskole». 

Mens 81 prosent av foreldrene opplever at det i stor eller i noen grad er tiltak for solbeskyttelse i barnehager, mener bare 36 prosent det samme om skoler. 42 prosent av foreldrene mener det er tiltak for solbeskyttelse i skolefritidsordning og 34 prosent når det gjelder sommerskoler. Kun 27 prosent av foreldrene vurderer at det i stor eller noen grad er soltiltak på faste, organiserte uteaktiviteter, eksempelvis fotballtreninger. 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder føflekk-kreft og hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest de siste årene. UV-stråling fra sol og solarium er årsaken til rundt 90 prosent av hudkreft-tilfellene i Norge. 

– Hudskader kan lagres i huden, og senere eksponering for sol kan trigge disse til å utvikle seg til hudkreft. Barn bør derfor beskyttes mot sterk sol og unngå å bli solbrente. Gode solvaner som dannes i barneårene, varer gjerne livet ut, forteller Nilsen. 

Krav om skygge 

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger stiller krav til at miljøet på disse stedene skal fremme helse og trivsel, og forebygge sykdom, skade og alvorlige hendelser. Det innebærer også å hindre at barna utvikler skade eller sykdom på grunn av sol. 

– Barn som tilbringer mye tid ute, kan lett bli solbrente. Derfor er det viktig at ansatte i skoler, barnehager og andre steder der barn oppholder seg, har en bevisst holdning til solbeskyttelse. Med enkle tiltak, som å sette opp et tak eller plante noen trær slik at barna kan oppholde seg i skyggen når solen er sterkest, kan man redusere soleksponeringen betraktelig, sier Nilsen.