Gå rett til innhold

Felles strategi for Nordøst-Atlanteren

OSPAR-landene har blitt enige om en ny strategi for Nordøst-Atlanteren fram mot 2030 for å bl.a. redusere forurensning. Radioaktiv forurensning er en del av strategien.

Sist oppdatert: 05. oktober 2021 10:25

Fra OSPARs ministermøte. Foto: Justin Gwynn, DSA.

OSPAR er en internasjonal avtale med formål å beskytte det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet. I forrige uke var det kommisjonsmøte og ministermøte.

I mer enn 20 år har OSPAR ledet an i internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det nordatlantiske havmiljøet. I løpet av denne perioden har partene i OSPAR komite for radioaktive stoffer utviklet nødvendige tiltak, rapporteringsprogrammer og vurderingsmetoder for å dokumentere i reduksjonen av utslipp av radioaktive stoffer og miljøkonsentrasjoner i OSPARs maritime område.

New OSPAR Strategy.jpg
Justin Gwynn, DSA, har ledet OSPARs komite for radioaktive stoffer de siste 11 årene. Foto: DSA.

OSPAR-landene, sammen med EU, har blitt enige om en felles strategi for Nordøst-Atlanteren fram mot 2030 for å redusere forurensning, bevare og styrke det biologiske mangfoldet og begrense påvirkninger på havmiljøet av klimaendringer. I den nye strategien er det tatt med både strategiske og operasjonelle mål om radioaktive stoff. Dette stadfester partenes forpliktelser til å fortsette arbeidet med å håndtere relevante problemstillinger knyttet til radioaktive stoffer og Nordøst -Atlanteren i løpet av det neste tiåret.

DSA har representert Norge og har vært en aktiv deltaker i OSPAR-komiteen for radioaktive stoffer de siste 20 årene. Denne komiteen har hatt stor betydning for å redusere og begrense utslipp fra kjernekraftindustrien til marint miljø, og var en viktig arena for å få redusert utslipp av Tc-99 fra Sellafield på 2000 tallet. DSA har også brukt denne komiteen som et forum for å ta opp bruk av flytende atomkraftverk i henhold til eksisterende internasjonal lovgivning. Videre har vi levert kompetanse på miljøovervåking og radioøkologiske vurderinger, og de siste årene har vi ledet arbeidet med modellering av utslipp av produsert vann fra offshore olje- og gassplattformer. Justin Gwynn fra DSA har ledet OSPARs komite for radioaktive stoffer de siste 11 årene.