Gå rett til innhold

Færre enn halvparten kjenner til krav om lave radonnivåer i utleieboliger

Radon er den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. I 2014 kom det krav om lave radonnivåer for alle utleieboliger. Mindre enn halvparten av befolkningen kjenner til kravet.

Sist oppdatert: 09. november 2023 07:37

Det viser tall fra Nasjonalt strålevernbarometer, en befolkningsundersøkelse bestilt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

– Alle som leier ut bolig må måle radon. Utleier har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA.

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både offentlige og private. Leiligheter som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Skal være under grenseverdiene

Radonnivået i utleieboliger skal være lavere enn grenseverdien. Den er fastsatt til 200 Bq/m³. Hvis det måles radonnivåer over 100 Bq/m³ skal det alltid gjennomføres tiltak for å redusere nivået.

I Nasjonalt strålevernbarometer 2023 oppgir 23 prosent av befolkningen at de har målt radon i boligen sin. Tallet har vært relativt stabilt over flere år. Det er en høyere andel som oppgir at de har målt radon blant personer som leier ut bolig (35 prosent). Andelen bør likevel bli enda høyere.

– Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Leietakere har rett til å se dette. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn, sier Olsen.

Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med radon i utleieboliger. DSA kan også føre tilsyn. 

Øker kreftfaren

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpen. Hvis gassen siver inn i boliger kan den utgjøre en helsefare. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. For å redusere risikoen i eksisterende bygg kan man gjennomføre radonreduserende tiltak.