Europeisk dosimetrinettverk

DSA deltok på The European Radiation Dosimetry Group, EURADOS, 34. generalforsamling og arbeidsgruppemøter i Serbia. Det var også markering av EURDOS' 40-årsjubileum.

Sist oppdatert: 30. juni 2022 10:54

EURADOS er et europeisk nettverk for å fremme forskning og utvikling innen dosimetri fra ioniserende stråling. Nettverket består av eksperter som er organisert i åtte arbeidsgrupper. 

En person holder foredrag
DSAs Anna Nalbandyan-Schwarz holder foredrag om radioaktivitet i norsk matvarer.

Norge og DSA er medlem og har bidratt til samarbeidet siden 2015 i forskjellige arbeidsgrupper. DSA deltar nå i gruppen Miljødosimetri, her leder vi en undergruppe som ser på identifisering og fastsettelse av måleusikkerheter fra mobile og stasjonære målesystemer. På årets møte presenterte DSA målinger av radioaktivitet i matprodukter i Norge.