Eksperter har vurdert Norges arbeid med kjernesikkerhet, strålevern og radioaktivt avfall

Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, har gjennomført en revisjon av norske myndigheters regelverk og infrastruktur innen kjernesikkerhet, strålevern og håndtering av radioaktivt avfall. 

Sist oppdatert: 30. juli 2020 14:43

Publisert 28.06.2019

På invitasjon fra den norske regjeringen har et team på 20 internasjonale eksperter vært i Norge i to uker for å gjennomføre en IRRS-revisjon. IRRS - Integrated Regulatory Review Service - er et verktøy som IAEA har utviklet for å hjelpe medlemsland til å øke kvaliteten og effektiviteten på nasjonal infrastruktur og nasjonalt regelverk innen blant annet områdene atomsikkerhet, strålevern, ioniserende strålekilder, radioaktivt avfall, transport og beredskap. 
 
Ekspertene har gått igjennom norske lover, forskrifter og veiledere, gjort intervjuer og deltatt som observatør på tilsyn. 

Det norske regelverket blir revidert mot IAEA sine «Safety Standards», som reflekterer en internasjonal konsensus rundt sikkerhet og beskyttelse av mennesker og miljø fra skadelige effekter fra ioniserende stråling. 
 
-Dette har vært en lærerik prosess for hele organisasjonen. Nå skal vi se nærmere på anbefalingene vi har fått på de ulike områdene som er gjennomgått, sier direktør Ole Harbitz.
 
Rapporten fra gjennomgangen vil være klar om noen måneder.